Home Dijital Gazete Pınar Süt, kar dağıtımı kararını güncelledi

Pınar Süt, kar dağıtımı kararını güncelledi

by indirimbulindirim

Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş’de kar dağıtım kararı güncellendi.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”2021 yılı net dağıtılabilir karının hesaplanmasında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin maddeleri ve kar dağıtım politikamız dikkate alınarak, şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 Tebliğine uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2021 yılı net dönem karı olan 117.343.109 TL’den yasal sınırına ulaşması nedeniyle genel kanuni yedek akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir dönem karı 117.343.109 TL olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan dağıtılabilir kar üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 404.737 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir karın yüzde 20’sine tekabül edecek şekilde 23.549.569 TL tutarında ortaklara birinci kar payı dağıtılması, kalan tutar üzerinden esas sözleşmedeki yüzde 5 oranını aşmamak üzere yönetim kurulu tahsisatı ayrılması, kalan tutardan çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara yüzde 3 oranını aşmamak üzere kar payı dağıtılması ve kalan tutar üzerinden de birinci kar payı tutarı ile birlikte toplam net tutarı nominal çıkarılmış sermayemizin (44.951.051 TL) yüzde 112,50’sini bulacak şekilde 32.639.245 TL tutarında ortaklara ikinci kar payı dağıtılması (Birinci ve ikinci kar payının toplam net tutarı 50.569.933 TL), 6.129.126 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususlarının olağan genel kurulun tasvibine sunulmasına, temettü ödemesi kapsamında 1 TL’lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 1,1250 TL tutarında nakit kar payı ödemesi yapılmasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

related posts

Leave a Comment